top of page
SLS_Cover_2020 ENG.jpg

Финансов отчет за 2020 г.

Годишният финансов отчет на SLS Holding за 2020 г. е публикуван през първото тримесечие на 2021 г. и е достъпен на български език.

 

Изтеглете пълната версия на доклада.

Консолидиран финансов отчет за 2020 г.

Консолидираният финансов отчет на SLS Holding за 2020 г. е публикуван през първото тримесечие на 2021 г. и е достъпен на български език.

 

Изтеглете пълната версия на доклада.

SLS_Cover_2020 ENG.jpg
bottom of page