top of page

SLS Holding
Структура

Основни активи и инвестиции

Основните активи на  SLS Holding са инвестициите в три компании от телекомуникационния и IT сектор - Джи Пи Ес Контрол ЕАД, Ай Ти Софт ЕАД и Профоника ЕООД.

Джи Пи Ес Контрол ЕАД е създадено през 2001 г. Компанията предлага широк спектър от услуги, включително, но не само - проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи за локализиране, наблюдение и контрол на транзитни товари, акцизни товари, моторни превозни средства, плавателни съдове, железопътен товар и др.

Компанията е една от първите в България, които работят в областта на GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автопарковете. Компанията изгражда един от първите денонощни диспечерски центрове в страната, който в партньорство с правоохранителните органи ще гарантира на своите клиенти бърз и навременен отговор на опитите за незаконно посегателство на охранявания автопарк или товар. Джи Пи Ес Контрол ЕАД разработва и поддържа софтуерното приложение FIXY - система за наблюдение, контрол и анализ на работата на флота в реално време и провеждане на последващ анализ, както и GPS система за контрол на обществения транспорт.

Основните дейности на Ай Ти Софт ЕООД са фокусирани върху проектирането, изграждането и внедряването на информационни и телекомуникационни системи, както и мрежи за локализиране и мониторинг на обекти на територията на Република България и други държави.

Компанията е специализирана в производството на GPS устройства и разработването на софтуер за контрол, сигурност и логистика на флота. Ай Ти Софт ЕООД разработва и поддържа софтуер за оперативно управление и контрол на застрахователни, лизингови компании и здравноосигурителни фондове. Освен това, той разработва софтуер за външно свързване на основната софтуерна система с други външни софтуерни системи, за да направи възможно наблюдението и контрола в различните системи. Ай Ти Софт ЕООД сключи договор за поддръжка на софтуер с компании от Румъния и Македония.

Профоника ЕООД извършва основните си дейности в областта на информационните технологии и по-специално в системната интеграция. Компанията изгражда, поддържа и консултира по проекти, свързани с компютърен хардуер и мрежи, предаване и разпространение на данни и гласови сигнали, сигурност на информационните и комуникационни инфраструктури. Профоника ЕООД има дългосрочен договор като системен интегратор на Eurohold Business Center - бизнес сграда от клас “А” с обща площ от​​ 26 000кв.м. Сградата разполага със система за наблюдение и контрол, която позволява навременно отстраняване на проблемите. Профоника ЕООД предлага и търгува с иновативни продукти за предаване на гласови сигнали и видео изображение - IP телефони и IP телефонни централи, аналогови телефонни адаптери и ISDN GSM порти. Продуктите са напълно съвместими с утвърдените стандарти в индустрията и предоставят възможност за постигането на максимална ефективности в работата с широколентови мрежи.

За да осигурят по-добро обслужване на клиентите, мениджърите подготвят компанията за сертифициране в ITIL® - библиотека за ИТ инфраструктура.

SLS притежава голям, диверсифициран портфейл от финансови инструменти, включително акции, корпоративни облигации, парични средства и вземания от държавни облигации. Компанията през последните години развихри стратегията си за развитие на финансова/инвестиционна дейност с плана за значително увеличаване на фокуса си върху разрастването на този бизнес през следващите години.

bottom of page