top of page

SLS Holding
Акценти

01.

Историята на SLS Holding започва през 1996 г., когато е създадена Starcom Consult. През 2010 г. след решение на управителния съвет името се променя на Специализирани логистични системи (SLS). Следва изпълнение на стратегически план за преструктуриране. Новата визия на бранда SLS Holding e лансирана през 2021.

02.

Фокусът на SLS Holding е активното управление на портфолио от компании в сектора на високите технологии и финансите. Холдингът има активна стратегия за придобиване на акции на компании, които работят успешно в тези области.

03.

Ангажиментът на SLS Holding е да осигури устойчив и печеливш растеж чрез портфолио от компании, които имат конкурентно предимство в своята област. Към днешна дата основните активи на холдинга са инвестициите в шест компании.

04.

Визията на SLS Holding е вдъхновена от технологичните и иновационни възможности и амбициите на марките, разработени от компаниите в инвестиционния портфейл и стремежа им да поемат водеща роля при иновациите в технологиите и финансите.

bottom of page