top of page

Високи технологии и финансови иновации

SLS Holding е водеща българска инвестиционна холдингова компания с позиции и фокус във високите технологии и финансовите сектори със силен дългосрочен потенциал за растеж. 

SLS Holding управлява всичките си дейности в съответствие с международните стандарти за корпоративно управление и удовлетвореност на клиентите и се ангажира да създава стойност за всички свои акционери.

Structure
SLS_Guide_01-12.png

Фирми

SLS Holding управлява портфолио от шест компании, специализирани в информационните технологии и финансовите иновации.

Ай Ти Софт ЕАД

Създадена през 1997 г. като Транс Лоджистик Системс с основен фокус в ИТ сектора и разработване на хардуер и софтуер за логистични системи. През 2007 г. компанията се преименува на Ай Ти Софт ЕАД и се специализира в разработването на софтуер за застраховки и лизинг.

Джи Пи Ес Контрол ЕАД

Джи Пи Ес Контрол ЕАД е създаден през 2001 г. с основен фокус и услуги, свързани с изграждането и внедряването на информационни и телекомуникационни системи и мрежи за локализация. Компанията е сред първите играчи в областта на GPS приложенията в България.

Профоника ЕООД

Профоника е създадена през 1995 г. и откакто компанията процъфтява в областта на информационните технологии и особено в областта на системната интеграция. Компанията управлява и консултира проекти, включващи данни, компютърен хардуер и софтуер и,

системна интеграция.

Форуърд ЕАД

 

Фофуърд АД е учредено през 2021 г. с предмет на дейност - финансов лизинг, гаранционни сделки, придобивания и вземания по кредити и друга форма на финансиране, придобиване на участия в кредитна или друга финансова институция, отпускане на кредити.

Балканска телекомуникационна компания ЕООД

Балканска телекомуникационна компания ЕООД е създадена през 1998 г. с основна дейност, свързана с развитието на телекомуникационни инфраструктурни мрежи. Компанията действа като консултант и ръководител на проекти за телекомуникации и  информационни проекти.

Sentinel Advisors S.A.

Sentinel Advisors e компания със седалище в Румъния. През 2018 г. става част от СЛС Холдинг АД. 

Акценти

„Пейзажът след Covid-19 ще отвори нови възможности, тъй като се очаква растеж за финансовите и технологичните индустрии и за световната икономика“

Регистрация на инвеститор

За да получавате известия за публикувани дати на финансова информация и прессъобщения, издадени от SLS Holding, както и всички новини и съобщения, моля, регистрирайте се по -долу, като изпратите имейл до нашия Контакт с инвеститорите.

Contact
bottom of page